Waga dynamiczna sposobem na zbyt duży ciężar pojazdów

Każdy z nas doskonale zna zastosowanie i funkcje jakie spełnia fotoradar na drodze. Jest on urządzeniem stale działającym, bez względu na panujące warunki atmosferyczne i zmusza użytkowników dróg do zachowania odpowiedniej szybkości. Nie jest to natomiast jedyne zastosowanie na drodze, które monitoruje przestrzeganie ściśle określonych procedur.

Ważenie pojazdów w ruchu

wagi dynamiczneKolejnym urządzeniem są wagi dynamiczne, które w sposób ciągły kontroluje dopuszczalną masę pojazdu oraz nacisk poszczególnych osi i grup osi. Jest to rozwiązanie pozwalające na skontrolowanie każdego przejeżdżającego pojazdu po nawierzchni. Jak wiemy zbyt duża waga może przyczynić się do wypadków, gdyż wpływa ona na proces hamowania, dodatkowo przeciążone pojazdy niszczą nawierzchnię, czego efektem jest stale pogarszający się stan naszych dróg. Waga dynamiczna wykorzystuje wiele czujników dzięki czemu pomiar jest dokładny, ponadto nie wymaga on od kierowców zwolnienia podczas jazdy. Złe warunki atmosferyczne oraz pora dnia w żaden sposób nie wpływają na działanie urządzenia, dzięki czemu może ono bez przerwy kontrolować masę przejeżdżających pojazdów. Podstawowym systemem wag dynamicznych są czujniki nacisku kół oraz osi pojazdów. Możemy spotkać się z dwoma typami montowań. W pierwszym przypadku czujniki montowane są pod nawierzchnią, w drugim natomiast równo z nią, a co za tym idzie koła mają bezpośredni kontakt z powierzchnią czujnika. Oba te rozwiązania są równie efektywne i w żaden sposób nie różnią się wśród nich wyniki pomiarów.

Narzekając na stan nawierzchni w naszym kraju warto się zastanowić czy to my sami nie jesteśmy odpowiedzialni za niego. Zbyt przeładowane ciężarówki niosą ze sobą nacisk, który sprawia, że nawierzchnia ulega pęknięciom. Wagi dynamiczne są rozwiązaniem na tego typu użytkowników dróg.