Konstruktor i projektant maszyn

Osoba na takowym stanowisku zajmuje się projektowaniem nowych lub udoskonalaniem istniejących już konstrukcji. W tym celu musi przygotować dokumentację techniczną, do czego zaliczają się rysunki 2D/3D, na podstawie której tworzone będą prototypu danego produktu.

Maszyny – czym zajmuje się projektant?

projektowanie i budowa maszynDo zakresu obowiązków zalicza się przede wszystkim sporządzenie koncepcji technicznej na podstawie specyfikacji produktu, przygotowanie specjalnej dokumentacji konstrukcji 2D/3D i nadzór nad procesami jej wdrażania, wysoka odpowiedzialność za dobór odpowiednich materiałów, testowanie nowych lub istniejących już produktów, ustalanie bezpośrednio z klientami firmy szczegółów konstrukcyjnych, konkretna analiza i ocena konstrukcji ze względu na koszty jej wytworzenia i funkcjonalności oraz współpraca z innymi działami firmy pracującymi nad danym produktem. Z tego wynika, że projektowanie i budowa maszyn to proces niezwykle zawiły, który wymaga od osoby odpowiedzialnej dużego wysiłku i profesjonalizmu. Aby jednak zostać konstruktorem należy ukończyć przede wszystkim studia techniczne. Niezbędna jest również umiejętność obsługi komputera, z naciskiem na konkretne programy. Ważna jest także praktyczna znajomość reguł projektowania i procesów technologicznych i znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym. Pracodawcy preferują osoby z kilkuletnim doświadczeniem w projektowaniu konstrukcji, dlatego początek takowej pracy może okazać się dość trudny i wymagający.

Konstruktor to przede wszystkim osoba o analitycznym umyśle, odpowiednio kreatywna, posiadająca wybitne uzdolnienia techniczne. Ważne są również takie cechy jak: odpowiedzialność, dokładność, komunikatywność, umiejętność pracy w większym lub mniejszym zespole.